Det er ikke tilfældigt, at der stilles store krav til sikkerheden, når der arbejdes i miljøer med stærke maskiner. Maskinerne har enormt mange kræfter, og derfor kan de desværre forvolde stor skade på mennesker, hvis de ikke vedligeholdes ordentligt.
Af samme årsag stiller Arbejdstilsynet helt naturligt en række krav til maskiner og maskinanlæg. Arbejdsmiljølovgivningen har adskillige krav til maskinerne, som er udformet under hensyn til menneskers sundhed og sikkerhed – både til mekaniske maskiner og typer som er drevet af håndkraft.
Husk på at mange maskiner udfører opgaver i barske produktionsmiljøer, hvor de slides hårdt. Derfor er der behov for ekstra opsyn og kontrol med skæreværktøj, maskiner med hydraulik og meget mere.

Kranservice – et eksempel på væsentligheden bag sikkerhedskontroller

Et klassisk eksempel på et redskab, som kan opfattes relativt harmløst, er en kran. Kranen har modsat f.eks. save- og skæreværktøj ikke nogen drabelige klinger og kanter, men er alligevel en maskine, som fortjener respekt.
Derfor forelægger der også klare bestemmelser for, at hydrauliske og pneumatiske maskiner skal være indrettet, så de forhindrer overtryk, indkapsler gasser og væsker, er udstyret med trykmåler, at maskinens bevægelser ikke kan forvolde arbejds- og personskader samt meget mere.
Derfor er kranservice et vigtigt element, for at efterse maskinen og ikke mindst kontrollere beholdere, rør, slanger og trykakkumulatorer, samt at kontrollere for lækager, utætheder og andet, som kan antændes, forurene eller påvirker maskinens funktion, hvormed den kan udgøre en fare.
Læs mere om kranservice.

Farezoner skal sikres

Hvis du arbejder i miljøer med værktøj og maskiner, skal der naturligvis være foretaget sikring af farezonerne.
Faresikring skal finde sted ved at sørge for, man ikke kan falde eller nå ind i farezonen. Altså, at man ikke kan snuble derind, stikke tæerne under tunge elementer og tilsvarende scenarier.
Der er helt særlige sikkerhedsafstande at følge ift. kropsdele og afstanden til maskineri, ligesom der er dikteret gitterbestemmelser, tilladte størrelser på åbninger og meget mere.

Ikke kun et spørgsmål om sikkerhed

Som virksomhedsejer handler det om mere end sikkerhed, når man får kontrolleret maskiner og værktøjer. Det er nemlig også i denne ombæring, der bør finde vedligeholdelse sted, hvormed udstyret får forlænget levetiden.
Dermed beskyttes de ansatte, alt imens udstyret får ’nyt liv’ og virksomheden slipper for hurtigere at måtte investere i nyt materiel.