Smartteknologi har også fået sit indpas i landbruget – og det er der mange fordele ved. Smartteknologi kan nemlig spare landmændene en masse penge og det kan løse en masse problemer, som før krævede en masse tid. Landbruget er virkelig blevet smartere. Læs med her og bliv klogere på, hvordan smart landbrug kan gavne dig.

Aflæsning af grøde
Det er meget normalt, at der befinder sig både bæk og å i nærheden af markerne. I både bæk og å vil der altid vokse grøde, som skal klippes. Hvis disse ikke bliver klippet, kan det resultere i oversvømmelser for landmanden. Det har tidligere været en meget omstændelig manuel proces at vurdere, hvor meget grøde, der befinder sig i en bæk eller å – og det har heller ikke kunnet lade sig dokumentere. Der findes dog en ny, hurtigere og smartere proces, der kan dokumentere, hvor meget grøde, der befinder sig i et område af en å eller en bæk. Dette kan gøres ved hjælp af droneoverflyvninger. Dronen flyver over landmandens marker og indsamler data ved hjælp af et specialkamera. Disse data kan så analyseres samtidig med at der gennemføres stikprøveberegninger langs åen og bækken. Beregningerne danner så grundlag for, hvor meget grøde, der er i en å eller bæk – og det gør det nemt og overskueligt for landmanden, som så kan sætte ind, hvor der er et problem frem for at skulle ud forbi og observere grøde tit og ofte for at undgå oversvømmelser.

Aflæsning af alger
Aflæsning af grøde er faktisk ikke det eneste, som en droneoverflyvning af både åer og bække kan klarlægge. Det kan nemlig også bidrage til aflæsning af alger i søen. Analysen kan faktisk helt specifikt fortælle, hvor mange procent alger, der befinder sig i søen, så landmanden ved, om der skal gøres noget eller ikke. Det sparer landmanden tid og penge på sigt.

Markanalyser
Det er en langsom og kedelig proces, når landmanden skal sikre at afgrøderne har det godt. Det kræver nemlig en ordentlig gennemgang af alle marker, så planterne kan tælles, og der kan identificeres ukrudt og plantestress. Der findes dog en smartere løsning, nemlig markanalyser. Droner kan overflyve markerne med et specialkamera, som aflæser markens fotosyntese. Analyser af denne data kan så oversættes til et kort over afgrøderne og disses sundhedstilstand. I disse analyser kan det blandt andet synliggøres, hvor der er behov for gødning og man kan endda estimere et forventet afkast ved høst af en afgrøde. Det er værdifuld information, som kan spare landmanden meget tid og mange penge på sigt.