At have et arbejde giver identitet. Det er det nemme svar på spørgsmålet om, hvem vi er, og arbejdet fylder en meget stor del af vores dagligdag. Desuden er arbejdspladsen for mange et sted, hvor vi finder kammeratskaber og sammenhold.

En arbejdsplads skal være et fællesskab

De fleste som har prøvet at skifte arbejdsplads vil vide, at der kan være stor forskel på den enkelte arbejdsplads’ kultur. Om kulturen er god afhænger af mange ting. Her skal gerne være højt til loftet, mulighed for at spørge kollegaer til råds og tid til at lave sjov. Et helt grundlæggende element for en velfungerende arbejdsplads er imidlertid en følelse af sammenhold. Sådan et sammenhold kan skabes på flere måder, og det tager selvfølgelig tid at opbygge. Den nemme vej er at sørge for, at medarbejdere har en fælles påklædning, for ved at klæde sig ens signalerer man til omverdenen, at man er en enhed.

Som chef har man et ansvar for arbejdspladsens kultur

Som virksomhedsejer er der dog flere andre ting, man kan gøre for at understøtte sammenholdet på arbejdspladsen. Det kan være fællesarrangementer efter arbejdstiden, så medarbejderne får mulighed for at se hinanden i andre situationer. Mange benytter sig også af teambuilding kurser, hvor man kan blive klogere på sig selv, og hvordan man arbejder i pressede situationer. Den viden kan man tage med sig tilbage på arbejdet, så man i højs mulige omfang udnytter hinandens kompetencer.

En af de vigtigste ting en chef kan gøre for at styrke sammenholdet på arbejdspladsen er dog at sørge for, at medarbejderne føler sig hørt og føler, at de har indflydelse på egen arbejdsdag.

Lykkes man som chef med disse ting, vil man få medarbejdere, som er stolte af deres arbejdsplads og som med glæde vil bære dets logo også i fritiden for at vise omverden, hvor de arbejder.